SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní středisko Znojmo

Studijní středisko Znojmo


Studijní středisko ve Znojmě sídlí v budově na Loucké ulici, kterou máme v dlouhodobém pronájmu od města Znojma. Budova se nachází nedaleko od autobusového i vlakového nádraží. Studenti zde mají veškeré zázemí, učebny a studovny. Součástí areálu je tělocvična a tenisový kurt pro relax a načerpání nových sil.

Studijní středisko uskutečňuje akreditovaný studijní program Účetnictví a finanční řízení podniku bakalářského typu, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě. Délka studia je 3 roky. Po složení státní závěrečné zkoušky a úspěšné obhajobě bakalářské práce získává absolvent diplom a titul bakaláře (Bc.), a také možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech na jiných vysokých školách.

Součástí je též knihovna, díky které mají studenti vždy dostatečné podklady v podobě učebnic i odborné literatury.

Studijní program

STUDIJNÍ PROGRAM FORMA STUDIA DOBA STUDIA/ TITUL
Účetnictví a finanční řízení podniku prezenční, kombinovaná 3 roky, Bc.

Přihláška ke studiu

Organizace výuky

Prezenční forma studia

Prezenční forma studia je založena na denní výuce zpravidla od středy do pátku.

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia je kombinací účasti na výuce a samostudia.

Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a celou sobotu a neděli cca 5x za semestr.

Celoživotní vzdělání

Studium vybraných předmětů. Studium trvá jeden semestr, probíhá kombinovanou formou, a to o víkendech.

Finanční stránka studia

Kontakt

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studijní středisko Znojmo
Loucká 656/21, 669 02 Znojmo
Tel. 515 221 764
E-mail: info@svse.cz

FotogalerieAktuálně na SVŠE