Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní středisko Znojmo

Studijní středisko Znojmo


Studijní středisko ve Znojmě sídlí v budově na Loucké ulici, kterou máme v dlouhodobém pronájmu od města Znojma. Budova se nachází nedaleko od autobusového i vlakového nádraží. Studenti zde mají veškeré zázemí, učebny a studovny. Součástí areálu je tělocvična a tenisový kurt pro relax a načerpání nových sil.

Studijní středisko uskutečňuje akreditované studijní programy bakalářského typu, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě. Délka studia je 3 roky. Po složení státní závěrečné zkoušky a úspěšné obhajobě bakalářské práce získává absolvent diplom a titul bakaláře (Bc.), a také možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech na jiných vysokých školách.

Součástí je též knihovna, díky které mají studenti vždy dostatečné podklady v podobě učebnic i odborné literatury.

Naše studijní obory

STUDIJNÍ OBOR FORMA STUDIA DOBA STUDIA/ TITUL
Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb prezenční, kombinovaná 3 roky, Bc.
Marketing a management prezenční, kombinovaná 3 roky, Bc.
Účetnictví a finanční řízení podniku prezenční, kombinovaná 3 roky, Bc.

Organizace výuky

Prezenční forma studia

Prezenční forma studia je založena na denní výuce od pondělí do čtvrtka.

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia je kombinací účasti na výuce a samostudia.

Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a celou sobotu a neděli cca 5x za semestr.

Celoživotní vzdělání

Studium vybraných předmětů. Studium trvá jeden semestr, probíhá kombinovanou formou, a to o víkendech.

Finanční stránka studia

Kontakt

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studijní středisko Znojmo
Loucká 656/21, 669 02 Znojmo
Tel. 515 221 764
E-mail: info@svse.cz

FotogalerieAktuálně na SVŠE

Logo EU
Logo MŠMT