SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní programy > Magisterské studium > Mezinárodní a diplomatická studia

Mezinárodní a diplomatická studia


Mezinárodní a diplomatická studia

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

Mezinárodní a diplomatická studia vyučujeme již 20 let a naši erudovaní odborníci z praxe jako prof. Eduard Gombár, generál Andor Šándor nebo bývalí velvyslanci a ministři jsou zárukou toho, že u nás dostanete jen to nejkvalitnější vzdělání. Navíc, díky jejich kontaktům po celém světě, budete mít možnost vycestovat na praxe a stáže do zahraničí, kde získáte potřebné zkušenosti na vybudování si úspěšné kariéry v oboru. Kromě toho budete mít možnost si během studia vyzkoušet práci na naší fiktivní ambasádě. Zde se pod dohledem opravdových diplomatů naučíte, jaké úlohy na ambasádě plní velvyslanec, atašé, konzul, aj. Přihlášku lze podat do 31. 10. 2020.

Profesní zaměření

Své studenty připravíme pro plnění veškerých včetně nejvyšších diplomatických úkolů. Absolventi budou schopni působit jako diplomaté, konzulové, chargé dʽaffaires a velvyslanci na zastupitelských úřadech, zastávat vysoké diplomatické funkce v domácích i zahraničních institucích nebo se stát stálými představiteli v mezinárodních organizacích jako OSN, NATO, EU a dalších. Získají výbornou znalost společenského a diplomatického protokolu a budou mít vysokou jazyková vybavenost.

PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

 • Společenský protokol
 • Diplomatický protokol
 • Mezinárodní právo

PROFIL ABSOLVENTA

 • Diplomat
 • Konzul
 • Velvyslanec
 • Chargé dʽaffaires
Student získá důležité znalosti o současných a budoucích bezpečnostních hrozbách, o jejich vlivu na regionální či světovou politiku a ekonomiku a o možnostech jejich řešení. Absolvent bude schopen kriticky vyhodnocovat dopad a vznik bezpečnostních rizik, bude se moci uplatnit v mezinárodních firmách, které investují v rizikových zemích, v zahraničních i domácích složkách státní správy nebo v nevládních organizací. V současném globalizovaném světě narůstá důležitost diplomatů, kteří se zaměřují na prohlubování ekonomických vztahů mezi státy. Pro české a evropské exportéry hrají ekonomičtí diplomaté jednu z klíčových rolí při navazování kontaktů se zahraničními trhy.

PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

 • Ekonomická diplomacie
 • Společenský protokol
 • Diplomatický protokol
 • Bezpečnostní dimenze v mezinárodních vztazích
 • Mezinárodní právo

PROFIL ABSOLVENTA

 • Ekonomický přidělenec
 • Pracovník specializovaných agentů (Czech Trade, Czech Tourism atd.)
 • Ekonomická rada

Kulturní a sportovní diplomacie patří k tzv. měkké moci státu a patří k účinným nástrojům paralelní diplomacie. Studenti se naučí, jak budovat tzv. národní branding země, jak zvyšovat atraktivnost země, její kredibilitu a prosazování zahraničně-politických cílů. Kulturní diplomacie se v posledních letech stává neoddělitelnou součástí zahraniční politiky mnoha států. Nově se formuje sportovní diplomacie, kdy poptávka po sportovních diplomatech dramaticky roste. Specifickou oblast tvoří olympijská diplomacie, využívající mezinárodních i národních organizací (Mezinárodní olympijský výbor, Český/Slovenský olympijský výbor, sportovní svazy apod.)

PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

 • Společenský protokol
 • Diplomatický protokol
 • Mezinárodní právo
 • Interkulturní dimenze mezinárodních vztahů

PROFIL ABSOLVENTA

 • Pracovník v mezinárodních sportovních organizacích
 • Pracovník v českých sportovních organizacích nebo na MZV ČR
 • Pracovník specializovaných agentů (CzechInvest, Czech Tourism atd.)
Student bude schopen stát se specialistou na veškeré aspekty mezinárodních vztahů, zejména dějin mezinárodních politických vztahů, geopolitiky a specifik jednotlivých teritorií (Čína a Dálný východ, islámský svět, Latinská Amerika, východní Evropa a Balkán). V praxi se uplatní jako poradce a analytik mezinárodních vztahů u významných institucí a v mediální oblasti. Může také působit jako analytik bezpečnostních a zpravodajských služeb.

PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

 • Dějiny mezinárodních politických vztahů
 • Mezinárodní právo
 • Bezpečnostní dimenze v mezinárodních vztazích
 • Terorizmus jako bezpečnostní hrozba
 • Teritoriální studia Evropy a světa

PROFIL ABSOLVENTA

 • Analytik mezinárodních vztahů
 • Komentátor
 • Analytik bezpečnostních a zpravodajských služeb

Aktuálně na SVŠE