SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo

Seznam studovaných předmětů


1. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Principy řízení státu a ústavně politický systém ČR/SR 2/2 ZK 6
Vybrané kapitoly z managementu 2/2 ZK 6
Vybrané kapitoly z marketingu 2/1 ZK 5
Ekonomika podniku 2/0 ZK 4
Veřejný sektor a jeho fungování 2/2 ZK 6
Anglický jazyk I 0/4 Z 5
2. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Ekonomie a ekonomika 2/1 ZK 5
Integrovaná marketingová komunikace 2/2 ZK 7
Mezinárodní strategický marketing 2/2 ZK 6
Management ekonomiky a financí 2/1 ZK 5
Anglický jazyk II 0/4 Z 5
3. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
ICT a informační systémy 2/2 ZK 5
Řízení lidských zdrojů 2/1 ZK 4
Mezinárodní obchodní jednání 1/3 ZK 6
Anglický jazyk III 0/4 Z 5
4. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Kvantitativní metody a analýzy 2/3 ZK 6
Marketingový výzkum 2/2 ZK 5
Anglický jazyk IV 0/4 Z 5
5. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Odborná praxe - Z 30
6. semestr
Povinné předměty Týdenní dotace hodin Způsob zakončení Počet kreditů
Seminář k bakalářské práci 0/3 Z 4
Anglický jazyk V 0/4 ZK 6
Specializace Řízení digitálního marketingu
Povinně volitelné předměty A Konzultace Způsob zakončení Počet kreditů
Digitální marketing 1/1 ZK 4
Strategické řízení digitálního marketingu 1/1 ZK 4
Social media marketing 0/2 ZK 4
Content marketing 1/1 Zk 4
Řízení mediální a výkonové kampaně 1/1 ZK 4
Analytika a měření efektivity marketingových nástrojů 1/1 ZK 4
Strategie řízení v mediální a komunikační agentuře 0/2 ZK 4
Specializace Mezinárodní cestovní ruch
Povinně volitelné předměty A Konzultace Způsob zakončení Počet kreditů
Mezinárodní cestovní ruch 1/1 ZK 4
Marketingový management destinací 1/1 ZK 4
Hotel, spa a wellness management 1/1 ZK 4
Řízení hotelového provozu 1/2 Zk 4
Marketingová strategie destinace 0/2 ZK 4
Řízení tvorby produktu 1/1 ZK 4
Finanční řízení hotelu a lázeňských zařízení 0/2 ZK 4
Povinně volitelné předměty B Konzultace Způsob zakončení Počet kreditů
Mezinárodní cestovní ruch a udržitelnost 0/2 Z 4
Marketingový výzkum v mezinárodním turismu 0/2 Z 4
Digitální marketing v mezinárodním turismu 0/2 Z 4
Kreativa a její kulturní odlišnosti 0/2 Z 4
Řízení nástrojů digitálního marketingu 0/2 Z 4
Aktuální trendy řízení PR 0/2 Z 4
Spotřebitelské chování 0/2 Z 4
Povinně volitelné předměty B Konzultace Způsob zakončení Počet kreditů
Cizí jazyk – francouzština I - IV 0/3 Z, Zk 4
Cizí jazyk – Italština I - IV 0/3 Z, Zk 4
Cizí jazyk – němčina I - IV 0/3 Z, Zk 4
Cizí jazyk – španělština I - IV 0/3 Z, Zk 4
Cizí jazyk – ruština I - IV 0/3 Z, Zk 4

Aktuálně na SVŠE