SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní programy > Bakalářské studium > Studijní program Mezinárodní management a marketing 1. ročník nástup v AR 2020/2021

Studijní program Mezinárodní management a marketing 1. ročník nástup v AR 2020/2021


Ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha nabízíme studijní program Mezinárodní management a marketing, o kterém jeho garantka doc. Monika Palatková říká „Ze svých mnohaletých zkušeností vím, že kvalitní vzdělání je spolu se zkušenostmi z oboru klíčové pro rozvoj studenta,“ Právě proto probíhá výuka se zapojením odborníků z praxe, ředitelů hotelů, lidí z destinačních managementů nebo profesionálů z digitálního marketingu.

Díky podepsaným smlouvám o spolupráci s hlavními hráči na trhu, jako jsou Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací nebo Asociace komunikačních agentur, budou mít studenti možnost vybrat si stáž, která jim nejvíce vyhovuje. Navíc budou moci vybraní studenti pracovat už během studia pro reálné klienty v naší studentské marketingové agentuře. Kromě získání cenných zkušeností budou tak mít možnost si při studiu i přivydělat.

Profesní zaměření a školné

Získáte znalosti a dovednosti marketingu a managementu v kontextu mezinárodního prostředí. Vaší předností bude zvládnutí přípravy a řízení celého marketingového procesu na mezinárodním trhu se všemi kulturními a dalšími odlišnostmi. Naučíte se uvažovat, plánovat, komunikovat a řídit procesy v marketingu v globálním prostředí. Díky mezinárodní orientaci a jazykové výbavě můžete přemýšlet o práci v České republice i v zahraničí, a to zejména o řídících pozicích v marketingových agenturách, marketingových odděleních soukromých firem i v organizacích veřejné správy či neziskových organizacích.

PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

 • Analytika a měření efektivity marketingových nástrojů
 • Mezinárodní obchodní jednání
 • Kreativa a její kulturní odlišnosti
 • Spotřebitelské chování
 • Integrovaná marketingová komunikace
 • Mezinárodní strategický marketing
 • Marketingový výzkum
 • Řízení mediální a výkonové kampaně

PROFIL ABSOLVENTA

 • Manažer pro mezinárodní marketing
 • Manažer marketingové komunikace
 • Keyaccountmanager
 • Manažer digitálního marketingu
 • Manažer značky
 • Manažer pro vybrané teritorium
Získáte přehled o tom, jak funguje marketing a podnikání v cestovním ruchu. Můžete si vyzkoušet, jak připravit podnikatelský plán, marketingovou strategii, ale i plán finanční pro uskutečnění Vašeho podnikatelského záměru na trhu cestovního ruchu. Dokážete se orientovat na trhu a efektivně se rozhodovat v dynamickém, technologiemi ovlivněném prostředí. Své dovednosti můžete uplatnit nejen při rozvíjení vlastního podnikání, ale i v soukromém sektoru v cestovním ruchu nebo jako expert – konzultant pro celý široký segment cestovního ruchu. Dokonce můžete své ambice realizovat i v rozvoji destinací cestovního ruchu ve veřejné správě i neziskovém sektoru.

PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

 • Marketingová strategie destinace
 • Řízení tvorby produktu
 • Mezinárodní cestovní ruch a udržitelnost
 • Mezinárodní strategický marketing
 • Ekonomika podniku
 • Management ekonomiky a financí
 • Řízení lidských zdrojů
 • Mezinárodní obchodní jednání
 • Marketingový management destinací
 • Mezinárodní cestovní ruch

PROFIL ABSOLVENTA

 • Podnikatel ve službách cestovního ruchu (ubytování, lázeňské služby, stravování, doprava, apod.)
 • Konzultant
 • Manažer pro služby cestovního ruchu
 • Manažer rozvoje udržitelného cestovního ruchu ve veřejném či neziskovém sektoru
 • Manažer strategického řízení destinace
 • Manažer produktu

Dozvíte se, jak plánovat a realizovat obchodní politiku firmy, plánovat a řídit marketingovou strategii a marketingové nástroje v mezinárodním prostředí. Získáte přehled o řízení vztahu s klienty, médii, místní komunitou v destinaci cestovního ruchu či vztahu s externími dodavateli. Naučíte se, jak vést obchodní jednání, jak připravit smlouvy s partnery, jak řídit prodejní a marketingový tým, ale i jak řídit rozpočet, reportovat výsledky a získat zpětnou vazbu. S uvedenou výbavou získáváte vysoký rating na trhu práce, a to zejména pro pozice ve službách cestovního ruchu (ubytování, lázeňské služby, cestovní kancelář, gastronomické služby, dopravní služby a další), ale i v navazujících odvětvích (např. kulturní služby, zábavní služby).

PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

 • Mezinárodní obchodní jednání
 • Mezinárodní cestovní ruch
 • Řízení tvorby produktu
 • Hotel, spa a wellness management
 • Digitální marketing v mezinárodním turismu
 • Kreativa a její kulturní odlišnosti
 • Řízení nástrojů digitálního marketingu
 • Marketingový výzkum v mezinárodním turismu
 • Aktuální trendy řízení PR
 • Spotřebitelské chování

PROFIL ABSOLVENTA

 • Sales and marketing manager
 • Manažer rezervací
 • Produkt manager
 • PR manager
 • Eventmanager
 • Manažer recepce
Naučíte se, jak plánovat a naplňovat obchodní plán hotelu, lázeňského, wellness či gastronomického zařízení v mezinárodním prostředí. Seznámíte se s denní operativou zaměřenou na provozní, obchodní, personální a další aktivity. Vyzkoušíte si, jak komunikovat napříč interními týmy, jak řídit materiálně-technické vybavení, interní procesy v návaznosti na platnou legislativu, jak se vyznat v cenové politice nebo jak zpracovat reporting plnění cílů v návaznosti na rozpočet. Díky semestrální praxi budete mít možnost vyzkoušet si provoz hotelu či lázeňského/wellness zařízení na vlastní kůži. Jen tak se z Vás může stát dobrý manažer hotelu či lázní/wellness. Poptávka po dobrých manažerech je stále

PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

 • Vybrané kapitoly z managementu
 • Ekonomika podniku
 • Management ekonomiky a financí
 • Řízení lidských zdrojů
 • Mezinárodní cestovní ruch
 • Hotel, spa a wellness management
 • Řízení hotelového provozu
 • Řízení tvorby produktu
 • Finanční řízení hotelu a lázeňských zařízení
 • Spotřebitelské chování

PROFIL ABSOLVENTA

 • Hospitalitymanager
 • Spamanager
 • Wellnessmanager
 • Hotel operationsmanager
 • F&B (food and beverage)
 • Manager
 • MICE manager
 • Eventmanager
 • Congressmanager
 • Revenuemanager
Školné pro akademický rok 2020/ 21

STUDIJNÍ STŘEDISKO ZNOJMO

 • 20 000 Kč/ semestr
 


Aktuálně na SVŠE