SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní obory > Celoživotní vzdělávání > Univerzita třetího věku – U3V

Univerzita třetího věku – U3V


Podmínky zařazení do U3V

Účastníkem kursu může být osoba, která dosáhla věku 50 let (výjimku může povolit rektor školy).
Přihlášky se podávají elektronicky nebo na sekretariátu SVŠE Znojmo (Ing. Olga Janíčková) na speciálním formuláři od 13. 10. 2017 do 1. 11. 2017. 

 

Přihláška


Cíl studia


Základním posláním U3V je otevření vysokoškolských zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem je nejen osvěžit a prohlubovat dosavadní vědomosti, prezentovat nové poznatky, které jsou jinak seniorům nepřístupné. Snahou je podpořit touhu po dalším vzdělávání i poskytnout teoretické i praktické odpovědi na otázky, které provází každodenní život člověka v postproduktivním věku.

Organizace studia

 • Výuka probíhá formou přednášek s diskusí spojenou s jejich obsahem.
 • Cyklus přednášek je bezplatný.
 • Každá přednáška je v rozsahu 2 vyučovacích hodin.
 • Přednášky se budou konat podle následujícího plánu, zpravidla ve třítýdenních intervalech.
 • Účast na přednáškách je zaznamenávána v prezenčních listinách.
 • K jednotlivým přednáškám budou účastníkům k dispozici teze, které budou předem dostupné na www stránkách školy. Teze k tématu budou v rozsahu do 10 stran, a pokud účastník nemá možnost si teze vytisknout, bude je možno získat za symbolický poplatek na studijním oddělení školy.
 • Účastník programu U3V, který absolvuje alespoň 5 témat, má možnost získat osvědčení o absolvování základního kursu.
 • Osvědčení o absolvování se vydává na základě úspěšného absolvování závěrečného testu, který se uskuteční počátkem května. Přihláška k závěrečnému testu je zpoplatněna (Kč 200,–).
 • Podmínkou přihlášky k závěrečnému testu je ukončené středoškolské vzdělání.
 • Posluchači U3V nejsou studenty podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 
   

 Přednášky se konají vždy v posluchárně P1 od 15:30 do 17:00.

 • 2. 11. 2017 (ČTVRTEK)

Beseda o Senátu

Ing. Pavel Štohl

 • 9. 11. 2017 (ČTVRTEK 9.00 - 13.00)

Elektronická evidence tržeb v praxi

v rámci úvodního dne mezinárodní vědecké konference Nové Trendy 2017 (vystoupí např. JUDr. Alena Schillerová, náměstkyně ministra financí ČR; doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. MBA, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, blíže viz Program)

Program 

 • 7. 12. 2017 (ČTVRTEK)

Průmysl 4.0 a předpokládaný dopad na trh práce a makrosociální jevy ve společnosti

PhDr. Jindřich Urban, Ph.D.

Prezentace 1

Prezentace 2

 • 22. 2. 2018 (ČTVRTEK)

1. část: Služby v cestovním ruchu a jejich distribuce

2. část: Moderní trendy v cestovním ruchu

Ing. Milena Vančurová

 • 8. 3. 2018 (ČTVRTEK)

Jak banky schvalují úvěry aneb řízení rizika ve finančních institucích

Ing. Martin Svítil, Ph.D.

Prezentace 

 • 29. 3. 2018 (ČTVRTEK)

Využití nových médií ve volební kampani

PhDr. Markéta Sanalla

 • 26. 4. 2018 (ČTVRTEK od 15.00) POZOR ZRUŠENO!!!

Závěrečný test

 

 

 

 


Aktuálně na SVŠE