SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní obory > Celoživotní vzdělávání > Kurzy Celoživotního vzdělávání

Kurzy Celoživotního vzdělávání


Studium vybraných předmětů ve Znojmě

Další možností celoživotního vzdělávání je studium vybraných předmětů, které se konají v budově SVŠE Znojmo.

Studium trvá jeden semestr, probíhá kombinovanou formou, a to o víkendech (konkrétní termíny výuky jednotlivých předmětů jsou uvedeny u každého z vypsaných předmětů).

Po úspěšném zakončení předmětu získá účastník studia certifikát s výpisem úspěšně absolvovaných předmětů, dosaženými známkami a počtem kreditů za jednotlivé předměty.

V rámci této formy studia nelze ovšem získat ucelené bakalářské vzdělání. Pokud se však účastník následně přihlásí k řádnému bakalářskému studiu, může požádat o uznání úspěšně zakončených zkoušek, v souladu se studijním řádem SVŠE. 

Poplatek za studium každého vybraného předmětu se stanoví jako součin 400 Kč * počet kreditů předmětu.

Rozsah předmětu (12–24 vyučovacích hodin) a jejich obsahová náplň je uvedena v sylabech jednotlivých předmětů.

Předpokladem studia v celoživotním vzdělávání je ukončené středoškolské vzdělání.

Předmět Přednášející Konzultace Kreditů Hodin Cena
DPH v příkladech Ing. Petr Svoboda 20.10.2019 8:00-13:00
10.11.2019 14:00-19:00
3 12 1 200,-
DPH pro začátečníky Ing. Petr Kout, CSc. 4.10.2019 14:00-19:00
18.10.2019 14:00-19:00
9.11.2019 8:00-13:00
5 18 2 000,-
Účetní závěrka Ing. Radka Vejmělková 19.10.2019 14:00-19:00
23.11.2019 8:00-13:00
7.12.2019 14:00-19:00
5 18 2 000,-
Marketing Ing. Jitka Veselá, Ph.D. 5.10.2019 14:00-19:00
9.11.2019 14:00-19:00
7.12.2019 8:00-13:00
5 18 2 000,-
Auditing Ing. Oldřich Bartušek, Ing. Hořický 20.10.2019 14:00-19:00
10.11.2019 8:00-13:00
3 12 1 200,-
Základy účetnictví Ing. Pavel Štohl, Ing. Radka Vejmělková 20.10.2019 8:00-13:00
23.11.2019 14:00-19:00
8.12.2019 8:00-13:00
5 18 2 000,-

 

Přihláška na kurz ve Znojmě


Studium vybraných předmětů v Praze

Kurzy celoživotního vzdělávání nabízíme také na naší pražské pobočce.

Studium trvá jeden semestr, probíhá kombinovanou formou, a to o víkendech (konkrétní termíny výuky jednotlivých předmětů jsou uvedeny u každého z vypsaných předmětů).

Po úspěšném zakončení předmětu získá účastník studia certifikát s výpisem úspěšně absolvovaných předmětů, s dosaženými známkami a počtem kreditů za jednotlivé předměty.

V rámci této formy studia nelze ovšem získat ucelené bakalářské vzdělání. Pokud se však účastník následně přihlásí k řádnému bakalářskému studiu, může požádat o uznání úspěšně zakončených zkoušek, v souladu se studijním řádem SVŠE. 

Poplatek za studium každého vybraného předmětu se stanoví jako součin 600 Kč * počet kreditů předmětu.

Rozsah předmětu (12–24 vyučovacích hodin) a jejich obsahová náplň je uvedena v sylabech jednotlivých předmětů.

Předpokladem studia v celoživotním vzdělávání je ukončené středoškolské vzdělání.


Vnitřní předpisy

Úhrada:

  • částka: dle ceníku a předpisu v informačním systému Moggis (přístupová hesla do systému jsou zaslána následně po přihlášení daného předmětu)
  • bankovní spojení: KB Znojmo, č.ú. 86-4560930247/0100
  • konstantní symbol: 558
  • variabilní symbol: rodné číslo uchazeče

Administrativní a obecné studijní záležitosti vyřizuje:

  • Středisko Znojmo: Bc. Hana Jánošová, tel. 515 222 597, e-mail: janosova.hana@svse.cz
  • Středisko Praha: Dana Mudriková, tel. 222 125 256, e-mail: mudrikova.dana@svse.cz
  • další informace budou také průběžně zveřejňovány na http://www.svse.cz  


Aktuálně na SVŠE