SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní obory > Celoživotní vzdělávání > Kurzy Celoživotního vzdělávání

Kurzy Celoživotního vzdělávání


Studium vybraných předmětů ve Znojmě

Další možností celoživotního vzdělávání je studium vybraných předmětů, které se konají v budově SVŠE Znojmo.

Studium trvá jeden semestr, probíhá kombinovanou formou, a to o víkendech (konkrétní termíny výuky jednotlivých předmětů jsou uvedeny u každého z vypsaných předmětů).

Po úspěšném zakončení předmětu získá účastník studia certifikát s výpisem úspěšně absolvovaných předmětů, dosaženými známkami a počtem kreditů za jednotlivé předměty.

V rámci této formy studia nelze ovšem získat ucelené bakalářské vzdělání. Pokud se však účastník následně přihlásí k řádnému bakalářskému studiu, může požádat o uznání úspěšně zakončených zkoušek, v souladu se studijním řádem SVŠE. 

Poplatek za studium každého vybraného předmětu se stanoví jako součin 400 Kč * počet kreditů předmětu.

Rozsah předmětu (12–24 vyučovacích hodin) a jejich obsahová náplň je uvedena v sylabech jednotlivých předmětů.

Předpokladem studia v celoživotním vzdělávání je ukončené středoškolské vzdělání.

Předmět Přednášející Konzultace Kreditů Hodin Cena
Daň z příjmů v příkladech Ing. Oldřich Bartušek 1.3.2020 (14:00-19:00)
28.3.2020 (14:00-19:00)
3 12 1 200,-
Účetní a daňová specifika s.r.o. Ing. Pavel Štohl 28.2.2020 (14:00-19:00)
28.3.2020 (8:00-13:00)
26.4.2020 (14:00-19:00)
5 18 2 000,-
Účetnictví podnikatelských subjektů Ing. Radka Vejmělková
Ing. Pavel Štohl
29.2.2020 (8:00-13:00)
18.4.2020 (14:00-19:00)
26.4.2020 (8:00-13:00)
5 18 2 000,-
Daň z příjmů FO a PO Ing. Pavel Štohl 29.2.2020 (8:00-13:00)
13.3.2020 (14:00-19:00)
29.3.2020 (14:00-19:00)
24.4.2020 (14:00-19:00)
5 24 2 400,-
Cestovní ruch Ing. Lena Malačka 29.3.2020 (8:00-13:00)
18.4.2020 (14:00-19:00)
25.4.2020 (8:00-13:00)
5 18 2 000,-

 

Přihláška na kurz ve Znojmě


Studium vybraných předmětů v Praze

Kurzy celoživotního vzdělávání nabízíme také na naší pražské pobočce.

Studium trvá jeden semestr, probíhá kombinovanou formou, a to o víkendech (konkrétní termíny výuky jednotlivých předmětů jsou uvedeny u každého z vypsaných předmětů).

Po úspěšném zakončení předmětu získá účastník studia certifikát s výpisem úspěšně absolvovaných předmětů, s dosaženými známkami a počtem kreditů za jednotlivé předměty.

V rámci této formy studia nelze ovšem získat ucelené bakalářské vzdělání. Pokud se však účastník následně přihlásí k řádnému bakalářskému studiu, může požádat o uznání úspěšně zakončených zkoušek, v souladu se studijním řádem SVŠE. 

Poplatek za studium každého vybraného předmětu se stanoví jako součin 600 Kč * počet kreditů předmětu.

Rozsah předmětu (12–24 vyučovacích hodin) a jejich obsahová náplň je uvedena v sylabech jednotlivých předmětů.

Předpokladem studia v celoživotním vzdělávání je ukončené středoškolské vzdělání.

 

Předmět Přednášející Konzultace Kreditů Hodin Cena
Daňová evidence Ing. Jana Fialová, Ph.D. 22.2.2020 14:00-19:00
18.4.2020 14:00-19:00
3 12 1 800,-
Daně 1 Ing. Petr Kout, CSc.

28.2.2020 12:00-17:00
3.4.2020 12:00-17:00
4.4.2020 8:30-13:30
17.4.2020 12:00-17:00

7 24 4 200,-
Finanční účetnictví 1 Ing. Jana Fialová, Ph.D. 27.3.2020 12:00-17:00
28.3.2020 9:00-14:00
24.4.2020 12:00-17:00
5 18 3 000,-
Finance podniku doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. 13.4.2020 12:00-17:00
14.4.2020 8:30-13:30
18.4.2019 8:30-13:30
6 18 3 600,-
Makroekonomie doc. Ing. Milan Palát, Ph.D.

21.2.2020 12:00-17:00
22.2.2020 9:00-14:00
21.3.2020 9:00-14:00

6 18 3 600,-
Pracovní právo JUDr. Ing. Petr Slunský, Ph.D

29.2.2020 14:00 - 16:30
7.3.2020 14:00 - 16:30

3 12 1800,-
Audit v účetnictví Ing. David Trytko, Ph.D.

14.3.2020 14:00 - 19:00
4.4.2020 14:00 - 19:00

3 12 1800,-

 

Přihláška na kurz v Praze


Vnitřní předpisy

Úhrada:

  • částka: dle ceníku a předpisu v informačním systému Moggis (přístupová hesla do systému jsou zaslána následně po přihlášení daného předmětu)
  • bankovní spojení: KB Znojmo, č.ú. 86-4560930247/0100
  • konstantní symbol: 558
  • variabilní symbol: rodné číslo uchazeče

Administrativní a obecné studijní záležitosti vyřizuje:

  • Středisko Znojmo: Bc. Hana Jánošová, tel. 515 222 597, e-mail: janosova.hana@svse.cz
  • Středisko Praha: Dana Mudriková, tel. 222 125 256, e-mail: mudrikova.dana@svse.cz
  • další informace budou také průběžně zveřejňovány na http://www.svse.cz  


Aktuálně na SVŠE