Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Studijní obory > Bakalářské studium > Účetnictví a finanční řízení podniku

Účetnictví a finanční řízení podniku


Tento studijní obor je koncipován tak, aby jeho absolventi získlali nejen bakalářský diplom, ale byli rovněž schopni díky speciálně zaměřenému obsahu jednotlivých předmětů absolvovaných na SVŠE Znojmo také získat titul Certifikovaný účetní. Tyto zkoušky organizuje Institut svazu účetních Praha, a.s. – garant a provozovatel systému certifikace účetních. Titul Certifikovaný účetní vychází z Mezinárodních vzdělávacích standardů pro účetní profesi a je přitom vstupenkou k plnohodnotnému uplatnění v nadnárodních společnostech působících na našem území, ale i v celé Evropské unii. 

Profil absolventa

Absolvent získává poznatky jak z českého a mezinárodního finančního účetnictví a výkaznictví, tak i z manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Studium zprostředkovává rovněž poznatky z oblasti financí, peněžního a kapitálového trhu, rozpočtové soustavy a daňové problematiky. Studium připravuje absolventy pro výkon funkcí ve finančním a manažerském účetnictví, dále pro funkce v oblasti vnitřní kontroly, daní a prověřování účetní závěrky.

V oblasti všeobecné student získává potřebné znalosti a dovednosti z matematiky, finanční matematiky, statistiky, základů práva a užití výpočetní techniky v rozsahu potřebném pro jeho profesní uplatnění. Jazykové vzdělání je nedílnou součástí připravenosti absolventa. V rámci studia jsou povinné dva cizí jazyky - oba v rozsahu čtyřsemestrální výuky.

Studenti si mohou vybrat ze dvou specializací: Daňové poradenství a Účetnictví podnikatelů.

 

Proč studovat tento obor právě na SVŠE?

  • studium vychází z požadavků praxe – řada přednášejících působí zároveň jako auditoři a daňoví poradci
  • vlastní interaktivní studijní materiály, které umožňují řešit příklady on-line
  • unikátní Účetní centrum SVŠE umožňuje studentům v průběhu studia vést pod dohledem auditorů účetnictví reálným účetním jednotkám
  • záznamy z přednášek na videu z vybraných lekcí jsou studentům k dispozici on-line na webu školy

Partner oboru

Strategickým partnerem oboru Účetnictví a finanční řízení podniku je auditorská společnost BDO CA s.r.o., díky níž mohou studenti navštěvovat Účetní centrum a setkat se tak s reálnými účetními případy přímo v praxi. BDO CA s.r.o. patří do sítě pěti největších auditorských společností ve světě.Aktuálně na SVŠE