Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O studiu > Výuka na Soukromé vysoké škole ekonomické

Výuka na Soukromé vysoké škole ekonomické


Seznam studovaných předmětů:

Obor Marketing a management

1. semestr

 • Mikroekonomie
 • Matematika I
 • Management I
 • Marketing
 • Základy informatiky I

2. semestr

 • Makroekonomie
 • Matematika II
 • Management II
 • Cestovní ruch
 • Základy informatiky 2
 

3. semestr

 • Statistika I
 • Finanční matematika
 • Podniková ekonomika
 • Základy účetnictví
 • Marketingová komunikace I
 • Základy práva

4. semestr

 • Statistika II
 • Finance podniku
 • Finanční účetnictví
 • Marketingový výzkum
 • Právo v podnikání
 • Marketingová komunikace II
 • Seminář cizí jazyk – gramatika – RJ
 • Seminář cizí jazyk – gramatika – NJ
 • Seminář cizí jazyk – gramatika – AJ

5. semestr

 • Manažerské finance
 • Management služeb
 • Psaní odborných prací
 • Ruský jazyk
 • Německý jazyk
 • Anglický jazyk

6. semestr

 • Mezinárodní management
 • Marketing v cestovním ruchu a regionálním rozvoji
 • Seminář k bakalářské práci

Volitelné předměty pro specializaci Ekonomika veřejné správy

 • Veřejná správa
 • Veřejné finance
 • Účetnictví veřejného sektoru
 • Politologie
 • Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb

Volitelné předměty pro specializaci Marketingová komunikace a obchod

 • Marketing v mezinárodním prostředí
 • Strategický marketing
 • Public relations
 • Vyjednávání a argumentace
 • Média a mediální plánování

Účetnictví a finanční řízení podniku

1. semestr

 • Mikroekonomie
 • Matematika I
 • Základy účetnictví
 • Marketing
 • Základy informatiky I

2. semestr

 • Makroekonomie
 • Matematika II
 • Management
 • Finanční účetnictví I
 • Základy informatiky 2

3. semestr

 • Statistika I
 • Finanční matematika
 • Podniková ekonomika
 • Finanční účetnictví II
 • Základy práva

4. semestr

 • Statistika II
 • Finance podniku
 • Daně I
 • Účetní a daňová specifika s.r.o.
 • Právo v podnikání
 • Seminář cizí jazyk – gramatika – RJ
 • Seminář cizí jazyk – gramatika – NJ
 • Seminář cizí jazyk – gramatika – AJ

5. semestr 

 • Manažerské finance
 • Manažerské účetnictví
 • Daně II
 • Psaní odborných prací
 • Ruský jazyk
 • Německý jazyk
 • Anglický jazyk

6. semestr

 • Finanční analýza
 • Využití počítačů v účetnictví
 • Seminář k bakalářské práci

Volitelné předměty pro specializaci Daňové poradenství

 • Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele
 • Zdaňování příjmů ze závislé činnosti
 • Daňový řád
 • Aplikace daňové soustavy v praxi I. (DZP)
 • Aplikace daňové soustavy v praxi II. (DPH)

Volitelné předměty pro specializaci Účetnictví podnikatelů

 • Audit v účetnictví
 • Mezinárodní účetní standardy (IFRS)
 • Účetnictví a daně podnikatelů - fyzických osob
 • Účetnictví kapitálových společností
 • Podnikové informační systémy na počítači – vyučují odborníci ze softwarové společnosti J.K.R

 

 Pro studenty kombinované formy jsou připraveny vybrané přednášky také na videu, což ocení zejména v případě, že se nemohou výuky osobně zúčastnit.

Ukázka online přednášky


Oficiální video o naší škole

Žiju SVŠE

 


Aktuálně na SVŠE