Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O studiu > Školné a poplatky > Studium pro absolventy VOŠ

Studium pro absolventy VOŠ


Studium absolventů VOŠ


Absolventi VOŠ stejného nebo obdobného zaměření mohou vystudovat bakalářské studium již za 4 semestry, protože mají možnost požádat o uznání zkoušek z vybraných předmětů, které úspěšně absolvovali na VOŠ, a to v rozsahu max. 60 kreditů.

Absolventi VOŠ mají studium v 1. semestru zdarma. Školné v dalších semestrech hradí dle formy (prezenční nebo kombinovaná), kterou studují.

ORIENTAČNÍ UKÁZKA možného uznání předmětů, pokud byly zakončeny na VOŠ zkouškou a sylabus předmětu na VOŠ je obdobný sylabu na SVŠE

 

Název předmětu kredity Účetnictví Marketing
Základy informatiky I, II 8 (4+4) ANO ANO
Matematika I, II 12 (6+6) ANO ANO
Statistika I, II 12 (6+6) ANO ANO
Marketing 5 ANO NE
Finanční matematika 6 ANO ANO
Základy práva 4 ANO ANO
Právo v podnikání 4 ANO ANO
Základy účetnictví 5 ANO ANO
Finanční účetnictví 5 NE ANO
Kredity celkem   56 56

Aktuálně na SVŠE

Logo EU
Logo MŠMT