Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O studiu > Školné a poplatky > Studium již od 3000 Kč

Studium již od 3000 Kč


Finanční podmínky studia


  • Školné lze hradit jednorázově nebo si jej lze rozložit na 3 nebo 5 splátek.
  • Školné ve studijním středisku Znojmo činí v prezenční formě 17 000 Kč za semestr a v kombinované formě 15 000 Kč za semestr.
  • Školné ve studijním středisku Praha činí v prezenční i kombinované formě 22 000 Kč za semestr.
  • Studenti prezenční formy mají možnost v prvním semestru získat mimořádné stipendium, a to v závislosti na průměru na střední škole.
Typ střední školy Průměr Školné v 1. semestru
Středisko Znojmo Středisko Praha
OA nebo gymnázium do 1,7 3 000 Kč 5 000 Kč
  do 2,0 10 000 Kč 10 000 Kč
SOŠ a jiné typy škol do 1,7 10 000 Kč 10 000 Kč

Bc. Jiří Hlávka
absolvent oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

Bc. Jirka Hlávka Při rozhodování, jestli jít studovat na vysokou školu právě do Znojma, tak kromě toho že jsem chtěl studovat účetnictví, byly dalším faktorem také finance. Na první pohled se to může jevit jako paradox, ale studium ve Znojmě mě opravdu přišlo přibližně na stejnou částku, jako kdybych studoval na některé z veřejných škol například v Brně. je to zejména z důvodu velmi výhodných finančních podmínek při ubytování na kolejích. Díky tomu se školné prakticky "rozpustí" mezi celkové náklady přijatelným způsobem. A když k tomu připočtete ještě "ušetřené" náklady spojené s životem v menším městě, například ve Znojmě se ušetří za MHD, jelikož se všude dostane člověk pěšky, tak se finance opravdu dají zvládnout.

Prospěchové stipendium

Od druhého ročníku mají studenti možnost získání prospěchového stipendia ve výši až 10 000 Kč, a to v závislosti na dosaženém průměru v průběhu studia na SVŠE.

Ubytovací stipendium

V případě, že studenti mají trvalé bydliště mimo sídlo školy, mají nárok na ubytovací stipendium (v akademickém roce 2016/2017 činilo 540 Kč měsíčně).

Studenti s trvalým bydlištěm mimo sídlo školy, kteří mají na střední (bez ohledu na typ školy) škole průměr do 2,0 získávají příspěvek od školy ve výši 510 Kč.

Příklad ceny ubytování po ubytovacím stipendiu a příspěvku od školy (pro studenty, kteří splňují výše uvedené podmínky):

Typ pokoje Cena bez slevy Ubytovací stipendium Příspěvek školy Konečná cena pro studenty
Doulůžkový pokoj Znojmo 2 050 Kč 540 Kč 510 Kč 1 000 Kč
Dvoulůžkový pokoj Praha 3 650 Kč 540 Kč 510 Kč 2 600 Kč

Sociální stipendium

Přiznává se v případě, pokud se student prokáže potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory, že příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšoval v rozhodném období 1,5 násobek životního minima rodiny.

Sociální stipendium je ve stejné výši jako na veřejných vysokých školách (v současné době činí 2 750 Kč měsíčně)


Aktuálně na SVŠE

Logo EU
Logo MŠMT