SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O studiu > Přijímací řízení

Přijímací řízení


Pro akademický rok 2019/ 2020 budou otevírány tyto studijní obory:

  • Účetnictví a finanční řízení podniku v prezenční (pouze ve středisku Znojmo) i kombinované formě (jak ve studijním středisku Znojmo, tak ve studijním středisku Praha)
  • Marketing a management v prezenční i kombinované formě (pouze ve středisku Znojmo).

 

Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek po doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení na obě formy studia.

Přihlášení ke studiu se provádí vyplněním přihlášky ke studiu. Nutno doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení.

 

Informace o studijních oborech

STUDIJNÍ OBOR FORMA STUDIA DOBA STUDIA/ TITUL PŘIHLÁŠKA
Účetnictví a finanční řízení podniku kombinovaná, prezenční 3 roky, Bc. Přihláška ke studiu
Marketing a management kombinovaná, prezenční 3 roky, Bc. Přihláška ke studiu
Veřejná správa kombinovaná 3 roky, Bc. Přihláška ke studiu
Evropská studia a veřejná správa kombinovaná 2 roky, Mgr. Přihláška ke studiu

Důležité termíny

  • 1. kolo přijímacího řízení do 30. 4. 2019
  • 2. kolo přijímacího řízení do 15. 10. 2019

Aktuálně na SVŠE