SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O studiu > Přijímací řízení

Přijímací řízení


Pro akademický rok 2018/ 2019 budou otevírány tyto studijní obory:

  • Účetnictví a finanční řízení podniku v prezenční i kombinované formě (jak ve studijním středisku Znojmo, tak ve studijním středisku Praha)
  • Marketing a management v prezenční i kombinované formě (pouze ve středisku Znojmo).

 

Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek po doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení na obě formy studia.

Přihlášení ke studiu se provádí vyplněním přihlášky ke studiu. Nutno doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení.

Přihláška ke studiu

 

Informace o studijních oborech

STUDIJNÍ OBOR FORMA STUDIA DOBA STUDIA/ TITUL
Účetnictví a finanční řízení podniku prezenční, kombinovaná 3 roky, Bc.
Marketing a management prezenční, kombinovaná 3 roky, Bc.

Důležité termíny

  • 1. kolo přijímacího řízení do 30. 4. 2018
  • 2. kolo přijímacího řízení do 15. 9. 2018

Aktuálně na SVŠE