SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O studiu > Často kladené dotazy studentů kombinované formy

Často kladené dotazy studentů kombinované formy


Proč by si měl student zvolit právě studium na SVŠE?

Škola si zakládá na tom, že uplatňuje ke studentům individuální přístup. Snaží se jim vytvářet takové podmínky, aby byli schopni v případě opravdového zájmu školu úspěšně absolvovat. Nabízejí se například mimořádné konzultace, doučování apod. A samozřejmě kromě výuky mají studenti možnost zúčastnit se i řady mimoškolních akcí. Jsou to například společné cyklovýlety, lyžařské víkendy, vodácké kurzy nebo pro studenty jsou organizovány besedy se známými osobnostmi. Za všechny jmenujme moderátora Marka Ebena, biatlonistku Gabrielu Soukalovou nebo podnikatele Stanislava Bernarda.

Do kdy je nutné odevzdat přihlášku ke studiu?

Zájemce o studium na naší škole nejprve vyplní elektronickou přihlášku na našich webových stránkách (www.svse.cz). Dalším krokem je uhrazení poplatku za přijímací řízení ve výši 400 Kč a doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení. Termín odevzdání přihlášky pro první kolo je do 30. dubna 2018, pro druhé kolo do 31. srpna 2018.

SVŠE je soukromá škola, platí se tu školné. V jaké výši?

Ve Znojmě je školné v kombinované formě 16 000 Kč, v Praze 22 000 Kč za semestr. Platbu za první semestr je nutné uhradit do termínu stanového ve smlouvě o studiu (záleží na tom, do jakého přijímacího kola se uchazeč hlásí), na další semestry se školné hradí před jeho začátkem. Od druhého semestru je možné zažádat o splátkový kalendář a uhradit školné buď ve třech, nebo v pěti splátkách. Ještě je třeba dodat, že výše školného se v průběhu studia nemění, po celou dobu je garantována stejná částka.

Jaký je věkový průměr studentů-dálkařů? Kdo na SVŠE studuje?

Věkové rozmezí je široké, máme studenty třicátníky, čtyřicátníky, ale i studenty, kteří právě odmaturovali. Je zajímavé, že u nás studuje dost rodinných příslušníků. Jde o rodiče a děti nebo o sourozence. A studoval u nás i student, kterému bylo šedesát let. Stává se poměrně často, že mají čtyřicátníci obavy, zda studium zvládnou. Ale můžeme všechny uklidnit, protože studovat na SVŠE znamená být ve velmi úzkém kontaktu s pedagogy, kteří studenty motivují k dobrým výkonům a nejsou lhostejní k jejich starostem a v případě potřeby vypomůžou formou mimořádných konzultací apod.

Jak často probíhá výuka pro studenty KF?

Výuka je zpravidla 5-6 krát za semestr, a to formou víkendů (zpravidla od pátku do neděle). V pátek se začíná ve Znojmě ve 13:30 hod, v Praze od 12 hodin. V sobotu a v neděli je výuka sice rozvržena po celý den, ale samozřejmě záleží na rozvrhu. Určitě se nikdo nemusí obávat, že bude celý víkend „zavřený“ ve škole.

Je výuka u „dálkařů“ povinná?

U kombinované formy studia se jedná o tzv. konzultace, kdy student má možnost se zeptat vyučujících na to, čemu při samostudiu doma nerozuměl. To je důvod, proč konzultace nejsou pro studenty povinné. Každý tedy musí sám zvážit, co je pro něj lepší, zda mít možnost zkonzultovat učivo s vyučujícím, anebo nastudovat látku sám. Dle dosavadních zkušeností můžeme říci, že i když výuka je dobrovolná, většina studentů na konzultace pravidelně dochází. Přednášky některých předmětů jsou i nahrávány, když někdo na přednášce není, nepřijde o výklad vyučujícího a záznam si může pustit kdykoliv.

Jak se do školy dostanu?

Ve Znojmě je to z nádraží do školy asi deset minut chůze. Pokud přijedete autem, je možné zaparkovat auto přes noc na parkovišti v uzamčeném areálu školy. V Praze je budova školy přímo v centru Prahy, naproti Masarykovu nádraží. Od autobusového nádraží na Florenci je to asi deset minut chůze. V případě, že pojedete do školy autem, je několik set metrů od školy hlídané parkoviště.

Je problém se v době výuky ubytovat?

Co se týká Znojma, nachází se zde plno penzionů a hotelů, a tak každý si může vybrat podle svých požadavků a možností. Nabídka je skutečně široká. Hezký penzion s dostatečnou kapacitou a přijatelnými finančními podmínkami je například deset minut od školy. V centru města (cca 25 minut chůze od školy) je potom pension Harvart, kde se naši dálkaři často ubytovávají a cena je zde již od 280 Kč za noc. Pokud se student ubytuje na dvě a více nocí, je cena dokonce 250 Kč za noc.

Studenti kombinované formy v Praze zpravidla na každou výuku dojíždějí, takže ubytování nepožadují. Ale v případě potřeby je například pension poblíž Florence (15 minut chůze od školy), kde nabízí ubytování již od 500 Kč za noc.

Když přijde student do školy o víkendu, najde dveře studijního oddělení otevřené, aby mohl vše potřebné vyřídit?

Samozřejmě ano. Mimo úřední hodiny v týdnu je totiž otevřeno na studijním oddělení i v sobotu, když probíhá víkendová výuka, a to v čase od 7.30 do 12.00 hod. Není tedy vůbec problém vyřídit si v té době osobně všechno potřebné.

Jak lze získat studijní materiály?

Aby studenti nemuseli „shánět“ literaturu v různých knihkupectvích, jsou jednotlivé učebnice k dispozici mimo jiné i v naší knihovně. Pro „dálkaře“ je otevřená také vždy v sobotu dopoledne v době výuky. Studenti si tam příslušné knihy mohou půjčit, ale pochopitelně ne na všechny se dostane, přestože některé tituly jsou k dispozici v několika exemplářích. Knihy si tam lze také zakoupit. V knihovně jsou i různá periodika, odborné časopisy, doporučená literatura. Vyučující ale čím dál více preferují elektronickou formu materiálu, ke kterým se studenti dostanou prostřednictvím našeho informačního systému.

Někteří studenti mají možná problémy se zvládnutím cizích jazyků.

Studenti kombinované formy musí za dobu bakalářského studia úspěšně absolvovat jeden cizí jazyk. Mohou si vybrat z nabídky angličtina, němčina nebo ruština. Podle dosavadních zkušeností můžeme říct, že většina studentů je schopna jimi zvolený cizí jazyk zvládnout. A kdo si i přesto nevěří, že zkoušku zvládne, může využít přípravného kurzu, který pořádá přímo škola a který se koná vždy v pátek před výukou.

Mnozí mají obavy z matematiky.

Také v tomto případě můžeme potenciální zájemce uklidnit – matematika není předmět, na kterém by se ve Znojmě hromadně „končilo“. Když student má zájem, dá se to zvládnout. Samozřejmě složitější je to pro studenty, kteří už mají maturitu na střední škole delší dobu za sebou. Ale vyučující jak ve Znojmě, tak i v Praze se snaží vycházet studentům vstříc, nabízí jim v případě potřeby mimořádné konzultace, doučování apod. Na začátku studia mají zájemci dokonce možnost absolvovat přípravné kurzy, ve kterých se opakuje středoškolská matematika.


Aktuálně na SVŠE