SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Ze života školy > 2018 > Vstup nového partnera do SVŠE

Vstup nového partnera do SVŠE


Vážení zájemci o studium na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo, milí studenti. Chtěl bych vás touto formou oslovit a seznámit vás s připravovanými změnami na SVŠE od nového akademického roku 2018/2019. Na veřejnosti koluje řada spekulací, fám a polopravd ohledně naší vysoké školy, a proto bych rád uvedl věci na pravou míru.


Fámy o prodeji školy

Musím říct, že také ke mně se v minulých dnech dostaly fámy, že školu budeme prodávat snad do Polska. Chtěl bych tyto spekulace jednoznačně vyvrátit. Školu neprodáváme, ale hledáme pro ni silného partnera, který by znojemskou vysokou školu posunul o stupeň výše.

 

Rozdíl mezi prodejem školy a vstupem nového partnera

Rozdíl je ten, že pokud bychom školu prodali, potom by to pravděpodobně znamenalo konec vysokého školství ve Znojmě, a to opravdu nikdo z nás nechce. V případě vstupu nového společníka do školy bude vysoká škola ve Znojmě zachována i v dalších letech a navíc bude možné ve Znojmě studovat nejen bakalářské, ale i magisterské studium.

 

Vstup strategického partnera od nového akademického roku

Intenzivní jednání s potenciálním novým partnerem vedeme již několik měsíců a na poslední schůzce jsme se závazně domluvili, že do konce srpna bude podepsána smlouva o jeho vstupu do SVŠE.

Bezprostředně po podpisu smlouvy se uskuteční jednání nového partnera s vedením města o dlouhodobé spolupráci a podpoře školy ze strany města Znojma. Vzhledem k tomu, že zástupci města se v minulosti nechali opakovaně slyšet, že budou vysoké školství ve Znojmě podporovat, jsem i v tomto směru optimistický.

 

Dopady vstupu nového partnera na chod znojemské vysoké školy

V důsledku vstupu nového partnera bude vysokoškolské studium ve Znojmě nejen zachováno, ale bude rozšířena nabídka studijních programů, které bude znojemská vysoká škola nabízet.

A pro současné studenty je to dobrá zpráva zejména v tom, že po dostudování bakalářského studia budou mít možnost pokračovat ve Znojmě i v navazujícím magisterském studiu.

 

Akreditace na SVŠE Znojmo

V souvislosti s novým vysokoškolským zákonem musí všechny soukromé i veřejné vysoké školy žádat o nové akreditace. Ale pro nadcházející akademický rok se v souvislosti s akreditacemi nic nemění. To znamená, že od září 2018 lze studovat ještě podle stávajících akreditací, podle kterých lze studium dokončit nejpozději do roku 2023. Znojemská vysoká škola má v současné době platné akreditace na studijní obory Marketing a management a Účetnictví a finanční řízení podniku. A teprve od dalšího akademického roku bude nutné mít nové akreditace, na které se zodpovědně připravujeme.

 

Malý počet zájemců o denní studium v souvislosti s nepříznivým demografickým vývojem

Je pravda, že v důsledku nepříznivého demografického vývoje se počet zájemců o denní formu studia výrazně snižuje. Proto jsme se rozhodli v letošním roce neotevřít pro nové studenty denní studium, ale zájemcům z řad maturantů nabídnout model, který je běžný například i na některých zahraničních univerzitách. To znamená, že kromě přednášek, které budou studenti absolvovat zejména o víkendech, bude hlavním typem studia výuka formou konzultací, kdy jeden až čtyři studenti mají možnost trávit hodinu týdně s akademikem diskusí o jejich průběžné práci, úlohách apod.

Chci však zdůraznit, že pro stávající deňáky se nic nemění a budou pokračovat ve studiu v klasickém režimu prezenční formy na SVŠE Znojmo.

 

Magisterské studium poprvé ve Znojmě

Od září 2018 bude ve Znojmě historicky poprvé možnost studovat magisterské studium. Je to v důsledku rozvíjející se spolupráce s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, která má akreditován mimo jiné magisterský program "Evropská studia a veřejná správa" a tento studijní program se bude nově uskutečňovat i ve Znojmě.

Vedení školy se rozhodlo pro výběr tohoto magisterského programu z toho důvodu, že ve Znojmě byl v minulosti dlouhodobě velký zájem o bakalářské studium oboru Veřejná správa, takže jsme chtěli vyjít vstříc právě jeho absolventům.

 

Jaký je zájem o magisterské studium

Dosavadní zájem potvrzuje naše optimistické předpoklady. Při úvodních diskusích s vedením pražské vysoké školy jsme vyjádřili přesvědčení, že ke studiu nastoupí celkem minimálně 50 studentů. A za první dva měsíce už máme „splněno“, protože v současné době evidujeme 55 přihlášek. Vzhledem k tomu, že výuka bude zahájena až v říjnu, lze předpokládat, že nakonec začne ve Znojmě studovat magisterské studium cca 70 až 80 studentů.

 

Ing. Pavel Štohl
zřizovatel školy


Aktuálně na SVŠE