SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Úřední deska > Vnitřní předpisy školy > Vyhláška rektorky SVŠE v návaznosti na Rozhodnutí bezpečnostní rady státu ve věci koronaviru

Vyhláška rektorky SVŠE v návaznosti na Rozhodnutí bezpečnostní rady státu ve věci koronaviru


I. Úvodní ustanovení

 1. Dne 10. 3. 2020 rozhodla Bezpečnostní rada státu o přerušení výuky na vysokých školách od středy 11. 3. 2020 do odvolání.
 2. Vyhláška upravuje chování studentů, akademických pracovníků a zaměstnanců školy v době přerušení výuky.
 3. Vyhláška upravuje způsob náhradní výuky studentů.
 4. Vyhláškou se ustanovují povinnosti akademických pracovníků a zaměstnanců školy v době přerušení studia.
 5. Podrobné povinnosti a pokyny řešení distančního způsobu výuky řeší vyhláška č. 3/2020 a pokyny garanta technické podpory Mgr. Toma Jurmana zasílané vyučujícím na e-mailové adresy.
 6. Vedení SVŠE Znojmo upozorňuje studenty, že termíny pro přihlašování se k tématům BP (2. ročníky) a termíny odevzdání BP k červnovým SZZ (3. ročníky) zůstávají beze změny a jsou v souladu s Harmonogramem AR 2019/2020 a vyhláškou rektorky č. 2/2017, o bakalářských pracích.
 7. O průběhu SZZ budou vyučující a studenti včas informováni. Zatím počítejte se stávajícími termíny. Případně budeme řešit technické a elektronické možnosti řešení SZZ.

II. Studenti

 1. Osobní výuka v prostorách školy se přerušuje s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání.
 2. Studenti prezenční i kombinované formy studia budou kontaktováni svými vyučujícími, kteří jim písemně oznámí, jakým způsobem bude nahrazena výuka, která probíhala formou přednášek, seminářů, workshopů a jiných způsobů s osobní účastí studentů a vyučujících.
 3. Studenti prezenční i kombinované formy studia budou po dobu přerušení studia s vyučujícími i studijním oddělením komunikovat elektronicky. E-mailové adresy vyučujících a pracovníků studijních oddělení Znojmo a Praha jsou na webu školy (vyučující dle jednotlivých kateder).

III. Vyučující

 1. Vyučující budou v době přerušení výuky na SVŠE od 11. 3. 2020 do odvolání vést výuku studentů distančním způsobem, elektronicky.
 2. Vyhláška č. 3/2020 stanoví jako garanta technické podpory Mgr. Toma Jurmana ( jurman@svse.cz ).
 3. Vyučující v době přerušení studia budou pracovat „z domova“. Podrobné technické možnosti zasílá Mgr. Tom Jurman na e-maily jednotlivým vyučujícím.
 4. Vyučující mají možnost vytvářet E-learningové studijní pomůcky ve spolupráci s Mgr. Jurmanem, jak vyplývá z vyhlášky č. 3/2020 a zasílaných informací, technické zázemí lze vytvořit i v prostorách SVŠE.
 5. Vyučující jsou povinni průběžně posílat kopie všech sdělení a informací o distanční formě studia včetně vložených e-learningů, videí apod. na e-mail: jurman@svse.cz a brezinova@svse.cz, aby bylo možno vyhodnotit plnění povinností vyučujících.
 6. Vyučující v případě ohrožení svého zdravotního stavu kontaktují hygienickou stanici či praktického lékaře, bude-li určena karanténa, nastoupí na nemocenskou.

IV. Zaměstnanci

 1. Zaměstnanci, pokud jim to umožňuje charakter práce, budou pracovat „z domova“.
 2. Ostatní zaměstnanci, kteří k výkonu práce musí být přítomni ve škole, pokračují v plnění svých úkolů na pracovišti.
 3. Zaměstnanci v případě ohrožení svého zdravotního stavu kontaktují hygienickou stanici či praktického lékaře, bude-li určena karanténa, nastoupí na nemocenskou.

 

Dne 22. 3. 2020


Aktuálně na SVŠE