SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Úřední deska > Epidemie Koronaviru

Epidemie Koronaviru


Od 1. 9. 2020 rozhodlo Ministerstvo školství v návaznosti na zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, o způsobu řešení výuky v souvislosti s coronavirem 19. Následně s odkazem na Studijní a zkušební řád SVŠE vyhotovila rektorka SVŠ vyhlášku č. 11/2020 (viz www.svse.cz, Moggis). Podle vývoje epidemiologické situace budou případně vydávány další vyhlášky.

Studium v akademickém roce 2020/2021 bude probíhat v souladu s Harmonogramem akademického roku 2020/2021 na SVŠE, který je vyvěšen na úřední desce školy.

Akademický rok 2020/2021 se zahajuje otevřením prostor pro výuku SVŠE Znojmo ve Znojmě: Loucká 656/21 a v Praze: U Santošky 17, Praha 5.

Od 1. září 2020 se vrací osobní způsob výuky, zkoušek, workshopů, seminářů, cvičení, praxí, avšak vyučující může rozhodnout o částečné distanční formě, a to v návaznosti na kombinovanou nebo prezenční formu studia, na konkrétní studijní program, ročník, velikost studijní skupiny, předmět a další vlivy.

Případný přechod na plnou distanční formu studia vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace vyhlásí rektorka novou vyhláškou. Vyučující a zaměstnanci SVŠE jsou povinni v případě onemocnění covidem 19 neprodleně informovat příslušného hygienika a svého zaměstnavatele – kontaktní osobou je paní tajemnice Ing. Olga Janíčková. Zároveň platí informační povinnost v případě nařízené karantény. Studenti SVŠE jsou povinni v případě onemocnění covidem 19 neprodleně informovat příslušného hygienika a studijní oddělení SVŠE. Zároveň platí informační povinnost v případě nařízené karantény.

V prostorech SVŠE ve Znojmě i v Praze je nezbytné dodržovat mimořádná a hygienická opatření.

V případě povinnosti výuky s rouškami budou studenti, vyučující a zaměstnanci SVŠE informování neprodleně na webu školy, sociálních sítích a školním informačním systémem.

Při akcích většího rozsahu se bude SVŠE řídit podmínkami zveřejněnými MŠMT, Ministerstvem zdravotnictví nebo vládou ČR.

 Aktuálně na SVŠE