SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Úřední deska > Epidemie Koronaviru

Epidemie Koronaviru


s ohledem na nařízení Bezpečnostní rady státu k prevenci šíření koronaviru a rozhodnutí rektorky SVŠE došlo k přerušení osobní výuky (v prezenční i kombinované formě) v prostorách vysoké školy. Výuka probíhá distanční formou podle Harmonogramu AR 2019/2020, vyučující jsou povinni předávat studentům elektronicky potřebné studijní materiály, pokyny, informace a konzultace. Vyučující sdělí studentům formu a podmínky udělování zápočtů a zkoušek. Termíny a formu zakončení předmětů vyučující zveřejní v IS Moggis.

Od 20. dubna jsou na základě rozhodnutí MŠMT možné individuální aktivity pro studenty vždy do max. počtu 5 osob (vč. vyučujícího), týká se například individuálních konzultací či zkoušek. Studenti mohou také individuálně navštívit knihovnu za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury (každé pondělí od 8 do 10 hodin nebo od 11 do 12 hodin). Od 11. 5. toto platí do 15 osob.

Státní závěrečné zkoušky proběhnou v červnu 2020 podle Harmonogramu AR 2019/2020 osobní formou. Studenti jsou povinni do 30. 4. 2020 odevzdat bakalářskou práci vložením elektronické verze do systému Theses, termín pro odevzdání vyvázaných BP je do 20. 5. 2020.

Dočasně komunikujte se studijním oddělením pomocí e-mailu. Nejpozději 3 dny před osobním vstupem do budovy SVŠE vyplňte Čestné prohlášení a elektronicky odešlete.

 Aktuálně na SVŠE