SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo

Informace o soutěži - finále


 • Místo konání: SVŠE Znojmo, Studijní středisko Praha, Hybernská 24, Praha 1 – Nové Město
 • Termín konání: pátek 12. ledna 2018
 • Pravidla: Soutěže se účastní tým, který je tvořen 3 žáky SŠ a postoupil ze základního kola.

 

Postupující z 11. 12. 2017 (Znojmo)

 • 1. místo – OA a Hotelová škola, Třebíč
 • 2. místo – OA Zlín – tým 2
 • 3. místo – Střední průmyslová škola E. Beneše a OA, Břeclav – tým 2
 • 4. místo – Gymnázium a SOŠ zdravotnická a ekonomická, Vyškov

Postupující z 18. 12. 2017 (Praha)

 • 1. místo – ČAO Dr. E. Beneše, SOŠ
 • 2. místo – OA Olomouc
 • 3. místo – Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň – tým 2
 • 4. místo – Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň – tým 1

Postupující z 19. 12. 2017 (Praha)

 • 1. místo – OA Trutnov – tým 1
 • 2. místo – OA Trutnov – tým 2
 • 3. místo – Gymnázium a OA Mariánské Lázně
 • 4. místo – OA Pardubice – tým 2 

Soutěž má 3 části:

1. část 12. ledna 2018 dopoledne od 10:30 do 11:45 - Případová studie na účtování jednotlivých agend. Za tento úkol tým může získat max. 150 bodů, čas na vypracování 75 minut. Povolené pomůcky: psací potřeby, kalkulačka, vzorový účtový rozvrh (bude distribuován).

Poznámka: Do odpolední semifinálové části postupuje 10 nejlepších týmů, získané body z případové studie zůstávají a budou připočítány k bodům získaných v rámci soutěže Riskuj. Složení jednotlivých semifinálových kol bude nalosováno.

2. část 12. ledna 2018 odpoledne od 13:00 do 13:45 – SEMIFINÁLE A, od 13:45 do 14:30 ‑ SEMIFINÁLE B: studenti si vybírají otázky z pěti účetních okruhů (Dlouhodobý majetek, Zásoby, Krátkodobý finanční majetek a zúčtovací vztahy, Náklady, výnosy a časové rozlišování, Účetní uzávěrka a závěrka) a mohou si zvolit dle obtížnosti (od 10 do 50 bodů). V případě správné odpovědi družstvo získává příslušný počet bodů, u chybné odpovědi se počet bodů odečítá. V případě, že družstvo v limitu (30 sekund) neodpoví, potom se otázka neboduje.

Poznámka: Do finálové části postupuje 6 nejlepších týmů z jednotlivých semifinálových kol (postupují první 3 týmy z každého semifinále). Body získané z případové studie a semifinálového kola se nulují.

3. část 12. ledna 2018 odpoledne od 14:45 do 15:45 – VELKÉ FINÁLE: studenti si vybírají otázky z pěti účetních okruhů (Dlouhodobý majetek, Zásoby, Krátkodobý finanční majetek a zúčtovací vztahy, Náklady, výnosy a časové rozlišování, Účetní uzávěrka a závěrka) a mohou si zvolit dle obtížnosti (od 10 do 50 bodů). V případě správné odpovědi družstvo získává příslušný počet bodů, u chybné odpovědi se počet bodů odečítá. V případě, že družstvo v limitu (30 sekund) neodpoví, potom se otázka neboduje.

Poznámka: Obsah otázek bude vycházet z učebnic: Učebnice účetnictví 2017–1., 2. a 3. díl (autor Ing. Pavel Štohl, vydavatel: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, s.r.o.)

 

Časový harmonogram velkého finále, které se uskuteční 12. ledna 2018 v Praze

 • Registrace účastníků: 9:30 – 10:20
 • Případová studie: 10:30 – 11:45
 • Vyhlášení výsledků + losování: cca 12:50 (do semifinále postupuje 10 nejlepších týmů)
 • Semifinále A: 13:00 – 13:45
 • Semifinále B: 13:45 – 14:30
 • Velké finále: 14.:45 – 15:45 (do finále postupuje 6 nejlepších týmů)
 • Předpokládaný konec: 16:00

 

Ceny pro nejlepší družstva ve finálovém kole

 • 1. místo – zájezd v hodnotě 10 000 Kč pro vítězné družstvo
 • 2. místo – návštěva muzikálu v Praze (dle vlastního výběru)
 • 3. místo – flash disk USB 3.0 o kapacitě 64 GB (pro každého člena družstva)

 

Ceny do soutěže věnovaly společnosti BDO CA, s.r.o., a Ing. Pavel Štohl, s.r.o.

Studenti, jejichž družstva se umístí na prvních pěti místech, mají v případě studia na SVŠE v prvním semestru slevu na školném, a to od 20 % do 100 % (výše slevy závisí na umístění).

V případě dotazů prosím pište na formanova.lucie@svse.cz - Bc. Ing. Lucie Formanová, tel. 722 766 620.


Aktuálně na SVŠE