SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > O škole > Akademická rada > Členové Akademické rady

Členové Akademické rady


Akademická rada SVŠE

 

 • doc. Ing. Hana Březinová, CSc. – SVŠE, rektorka

 

 • Mgr. Jan Blaha - místostarosta města Znojma
 • Ing. Ladislav Dvořák - LAUFEN CZ, s.r.o.
 • prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. - SVŠE
 • Ing. Miroslav Hořický - BDO CA s.r.o.
 • doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. - SVŠE, prorektor pro studijní a pedagogicku činnost
 • Petr Král - Wolters Kluwer, a.s.
 • doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. - VŠE v Praze
 • Mgr. Milan Křápek, Ph.D. - AMBIS, a.s.
 • Ing. Pavel Mikula - MP-Soft, a.s.
 • doc. Ing. Milan Palát, Ph.D. - SVŠE, prorektor pro vědu a výzkum a vnější vztahy
 • Ing. Ladislav Skopal - Ministerstvo zemědělství ČR
 • Ing. Vladimír Šmidák - TOS Znojmo, a.s.
 • Ing. Pavel Štohl - SVŠE, prorektor pro vnitřní řízení 
 • doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D. - ŠKODA AUTO Vysoká škola
 • Ing. Pavel Vajčner - Znovín Znojmo, a.s.
 • doc. Ing. Anna Vaňová, Ph.D. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Ing. Jitka Veselá, Ph.D. - SVŠE, vedoucí Katedry ekonomie, marketingu a managementu
 • prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - Mendelova univerzita v Brně

Aktuálně na SVŠE