SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo

Podmínky registrace


Podmínky registrace ke zkoušce Cambridge English v Cambridge P.A.R.K.
 
1. Platná registrace - Přihláška na zkoušku je závazná, je-li v registračním termínu do Cambridge P.A.R.K. Doručena papírová /odeslána online přihláška, stvrzené podmínky registrace a zároveň uhrazená platba za zkoušku. Do 3 pracovních dnů od data registrace Vám na uvedený email dojde elektronická faktura s údaji potřebnými k zadání platby převodem.
 
2. Platba za zkoušku - Poplatek za zkoušku musí být připsán na účet /uhrazen v hotovosti nejpozději poslední den řádné registrace. Zkouška může být uhrazena v hotovosti v kanceláři zkouškového centra Cambridge P.A.R.K. na adrese Staňkova 8c, 602 00 Brno nebo převodem na účet.
 
3. Pozdní registrace - Možnost zaregistrovat se na zkoušku v rámci pozdní registrace je možné u některých zkoušek v papírové verzi, a to do 1 týdne od skončení řádné registrace. Je vždy nutné kontaktovat zkouškové centrum, jestli je možné se na zkoušku v rámci pozdní registrace přihlásit. Pozdní registrace na zkoušku je zpoplatněna částkou 600Kč.
 
4. Termíny zkoušek - Termíny písemné části zkoušky jsou pevně stanoveny Cambridge English Language Assessment a nelze je měnit. Termíny ústní části jsou určovány zkouškovým centrem. Pokud Vám některý z termínů ústní části nevyhovuje, informujte o tom zkouškové centrum již při registraci.
 
5. Časový rozpis - 3 týdny před zkouškou v papírové verzi a 1 týden před zkouškou ve verzi na počítači bude kandidátům zaslán z adresy cambridgenglishonline@CambridgeEnglish.org email s časovým rozpisem zkoušky. Doručení tohoto emailu je nutné potvrdit na email info@zkousky-park.cz. Časový rozpis zkoušek YLE bude zaslán z info@zkousky-park.cz. Pokud email do stanovené doby neobrdžíte, kontaktujte okamžitě Cambridge P.A.R.K.!
 
6. Zrušení registrace - Kandidát, který zruší registraci před ukončením řádného registračního období má nárok na vrácení poplatku za zkoušku. Bude mu účtován storno poplatek 500Kč.
 
7. Změna termínu zkoušky - Po skončení řádného registr. období nelze zkoušku zrušit, změnit její termín či stupeň.
 
8. Povinné fotografování - v den ústní části zkoušky budou všichni kandidáti (kromě kandidátů na zkoušky YLE, KET a všech zkoušek ve verzi "For Schools") na zkoušku Cambridge English povinně fotografováni. Fotografie budou umístěny pouze na zabazpečené stránce "Results Verifictaion Service". Registrací na zkoušku dává kandidát souhlas s tímto procesem. Za kandidáty mladší 18 let vyplní souhlas jejich zákonný zástupce a odešle na email info@zkousky-park.cz do konce řádného registračního období.
 
9. Odstoupení nebo nesložení zkoušky - Kandidátovi, který zkoušku nesloží, nebo se na ni nedostaví, nevzniká nárok na vrácení poplatku za zkoušku.
 
10. Neúčast na zkoušce z důvodu nemoci - Kandidát, který se nemůže zúčastnit zkoušky z důvodu nemoci má nárok na: a) vrácení 70% poplatku za zkoušku b) přehlášení na jiný termín zkoušky po zaplacení storno poplatku 500Kč. Žádost musí být vždy doložená lékařským potvrzením a doručena do Cambridge P.A.R.K. Nejpozději do 7 dnů od data písemné části zkoušky. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
 
11. Zajištění zkoušky - Cambridge P.A.R.K. se zavazuje organizačně zajistit zkoušku za předpokladu, že se ke zkoušce zaregistruje alespoň 8 kandidátů. V opačném případě má kandidát nárok na: a) bezplatné přehlášení kandidáta na jiný termín zkoušky b) přehlášení kandidáta do jiného zkouškového centra c) vrácení celé uhrazené částky.
 
12. Materiály ze zkoušky - Po zkoušce jsou všechny materiály odeslány na hodnocení do Cambridge English Language Assessment, a tak bohužel nejsou poskytovány k nahlédnutí, ani pro účely přezkoumání výsledku .
 
13. Kandidáti s fyzickým a jiným znevýhodněním - Kandidáti se zrakovým, sluchovým a jiným znevýhodněním (např. specifické poruchy učení) mají nárok na přizpůsobení průběhu zkoušky na základě individuální žádosti a lékařského potvrzení (ne staršího než 2roky). Žádost a potvrzení musí být doručeny do Cambridge P.A.R.K. nejpozději 4 týdny před koncem řádné registrace; v případě vážného handicapu 2 měsíce předem.
 
14. Připomínky - v případě připomínek k průběhu zkoušky je nutné stížnost sdělit příslušné poveřené osobě okamžitě po skončení testu. K připomínkám doručené později než 6 hodin po zkoušce bohužel nemůže být přihlíženo.
 
15. Certifikáty - Kandidáti budou emailem informováni o možnosti vyzvednutí si certifikátu buď osobně nebo jim bude certifikát moci být zaslán doporučeně poštou.
 
 

Aktuálně na SVŠE