SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
generálním partnerem školy je Město Znojmo
Home > Katedry > Katedra cizích jazyků > Zkouška FCE za výhodných podmínek na SVŠE

Zkouška FCE za výhodných podmínek na SVŠE


Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo uzavřela dohodu o spolupráci s organizací Cambridge P.A.R.K. o administraci zkoušek FCE ve vlastních prostorách. V roce 2020 proběhne termín zkoušek 16.5. Studenti i veřejnost se mohou registrovat k této zkoušce přímo zde (viz. dále) za následujících zvýhodněných podmínek:

 

  • Sleva 200 Kč z ceny zkoušky, tzn. konečná cena za FCE je 4350 Kč.
  • Studenti středních a vysokých škol a absolventi do dvou let po skončení školy s trvalým bydlištěm ve Znojmě mohou požádat město Znojmo o proplacení úspěšně složené zkoušky, a to v rámci projektu Kolumbus, Znojmo mluví anglicky.
  • Studenti prezenční formy Soukromé vysoké školy ekonomické, kteří nemají trvalé bydliště ve Znojmě, dostanou příspěvek 2000 Kč od SVŠE v případě úspěšně složené zkoušky v roce 2020.
  • Možnost absolvovat krátkodobý přípravný kurz seznamující s formou zkoušky, kde si můžete zkusit jednotlivé subtesty nanečisto.
  • kontakt: tel. 515 222 597
  • Uchazeči registrovaní ke zkoušce mohou absolvovat zkoušku FCE nanečisto v prostorách SVŠE. Termín: 13.3. 2020 registrace: do 29.2. 2020
  • Zkouška nanečisto pro neregistrované zájemce: 500Kč, pokud se kandidát do 3 měsíců od data konání ústní části MOCKu přihlásí k libovolnému termínu reálné zkoušky, získá slevový voucher na zkoušku.
  • Registrace na zkoušku nanečisto zde

 


Termín zkoušky

Zkouška Termín  
 FCE (písemná i ústní) 16. 5. 2020  

 

Termín registrace

Registrace Termín Poznámka

Řádná registrace

Pozdní registrace

6. 4. 2020

24.4. 2020

Registrace se stává platnou až po obdržení platby

Příplatek za pozdní registraci 700,– Kč

!! Žadatel o zkoušku za sníženou cenu je povinen do poznámky "kód instituce" v přihlášce vyplnit partnerský kód školy: UPS003 !!

Místo konání zkoušky

SVŠE, Loucká 656/21 Znojmo

Způsob platby (viz přihláška)

Způsob Informace Poznámka
     
Převodem na účet číslo účtu: 27-5819900237/0100
variabilní symbol: číslo faktury
specifický symbol: datum narození ve formátu: ddmmrrrr

 

 

Poplatek za zkoušku

Termín Poplatek Poznámka


Poplatek za zkoušku musí být připsán nejpozději v poslední den registrace ke zkoušce, doporučujeme provést platbu nejméně 3 dny před koncem registrací.

Kč 4350,–

!!Žadatelé o zkoušku za tuto sníženou cenu jsou povinni vypsat do poznámky "kód instituce" v přihlášce partnerský kód školy: UPS003!!

Poplatky za zahraniční platbu hradí kandidát.


 Přihláška 

Vyplňte následující přihlášku, do kolonky typ zkoušky zvolte FCE, do kolonky místo zkoušky zvolte Znojmo - SVŠE, do kolonky poznámka uveďte UPS003

Podmínky a storno poplatky: viz přihláška

Přihláška na zkoušku FCEAktuálně na SVŠE