Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

generálním partnerem školy je Město Znojmo


Účetnictví a finanční řízení podniku

Tříletý bakalářský studijní obor pro prezenční i kombinovanou formu

  • Studium zaměřeno na praxi – řada přednášejících působí zároveň jako auditoři a daňoví poradci.
  • E-learningová výuka účetnictví s využitím videokurzů.
  • Možnost výběru volitelných předmětů zaměřených na daňové poradenství a účetnictví podnikatelů.
  • Strategickým partnerem oboru auditorská společnost BDO CA, s.r.o.
Marketing a management

Tříletý bakalářský studijní obor pro prezenční i kombinovanou formu

  • Přednášejí zde úspěšní manažeři z praxe.
  • Studenti provádí marketingové výzkumy pro praxi.
  • Možnost výběru volitelných předmětů zaměřených na marketingovou komunikaci a obchod.
  • Spolupráce s městem Znojmem v oblasti cestovního ruchu.


Aktuálně na SVŠE

Logo EU
Logo MŠMT