Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

generálním partnerem školy je Město Znojmo


Účetnictví a finanční řízení podniku

Tříletý bakalářský studijní obor pro prezenční i kombinovanou formu

  • Studium zaměřeno na praxi – řada přednášejících působí zároveň jako auditoři a daňoví poradci.
  • E-learningová výuka účetnictví s využitím videokurzů.
  • Možnost výběru volitelných předmětů zaměřených na daňové poradenství a účetnictví podnikatelů.
  • Strategickým partnerem oboru auditorská společnost BDO CA, s.r.o.
Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb

Tříletý bakalářský studijní obor pro prezenční i kombinovanou formu

  • Studium zaměřeno na praktické znalosti z veřejné ekonomie, veřejné správy, veřejných financí, sociální politiky, správního práva.
  • Obecný základ posílen o znalosti z oblasti psychologie, sociologie, politologie.
  • Strategickým partnerem oboru Město Znojmo.


Aktuálně na SVŠE